Tuesday, 31 July 2012

PERMOHONAN CUTI KURSUS SAMBILAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH TAHUN 2012

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia melalui suratnya bernombor rujukan : JKMM.100/12/5/10 Jld.12(31) bertarikh 26 Jun 2012, memaklumkan bahawa Permohonan Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) bagi sesi pengajian 2012/2013 dirancang mengikut 2 sesi kemasukan ke Universiti seperti di bawah:

i. Kemasukan Julai 2012 : permohonan Kemudahan CKS hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 5 Julai 2012

ii. Kemasukan September  2012 : permohonan Kemudahan CKS hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 3 September 2012

Sehubungan dengan itu, permohonan Kemudahan CKS adalah tertakluk kepada syarat-syarat dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2009 dan bagi mereka yang belum disahkan dalam jawatan tidak akan dipertimbangkan.

0 comments:

Post a Comment

Mengenai Kami