Tuesday, 25 June 2013

Semakan Taska & Pusat Jagaan Berdaftar Dengan JKM

Maklumat kepada semua Klien JKM, untuk menyemak Senarai TASKA & PUSAT JAGAAN BERDAFTAR dengan JKM boleh di semak secara Online dengan mengunjungi Laman Sesawang : http://www.jkm.gov.my

TASKA
Definisi Taman Asuhan Kanak-Kanak Berdaftar
Suatu taman asuhan kanak-kanak yang didaftarkan di bawah Seksyen 7. Di bawah Seksyen 6(2) tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu taman asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan dibawah peruntukan-peruntukan Akta ini.

Di bawah Seksyen 6(2) Akta 308 memperuntukan bahawa mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan.

PUSAT JAGAAN
Definisi Pusat Jagaan Berdaftar
Merupakan suatu pusat jagaan yang didaftarkan di bawah seksyen 6 Akta 506. Di bawah seksyen 5(1), tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu pusat jagaan yang tidak didaftarkan di bawah Akta ini.

Seksyen 5(2) memperuntukan bahawa mana-mana orang yang melanggar Subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan.

1 comments:

Anonymous said...

very good info, now i can check which one has been registered with JKM...thanx a lot

Post a Comment

Mengenai Kami